NOTEIKUMI

Šie elektroniskās tirdzniecības noteikumi (turpmāk – noteikumi) ir obligāta un neatņemama
preču vai pakalpojumu pasūtīšanas (turpmāk – pasūtījums) līguma (turpmāk – līgums) daļa, kura
sastādāma starp SIA „Gudrā Rīga” (strādājošu saskaņā ar sabiedrības noteikumiem) interneta
veikalu www.gudrariga.lv (turpmāk Pārdevējs) un pircēju (turpmāk Pircējs). Šie noteikumi
iepazīstina Pircēju ar Pārdevēja elektroniskā veikala (turpmāk – interneta veikals) preču
pirkšanas/pārdošanas un/vai pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1.1. Izmantot Pārdevēja interneta veikala pakalpojumus drīkst:
  1.1.1. ne jaunākas kā 18 gadu vecas rīcībspējīgas fiziskas personas;
  1.1.2. visas juridiskās personas;
  1.1.3. visu augstākminēto personu atbilstoši pilnvaroti pārstāvji.
  1.2. Preču un/vai pakalpojumu cenas, kuras norādītas šai interneta veikala katalogā, ir spēkā tikai
  pērkot/pasūtot šīs preces un/vai pakalpojumus Pārdevēja interneta veikalā.
  1.3. Pircējam, kurš vēlas izmantot Pārdevēja interneta veikala pakalpojumus, vispirms jāizvēlas
  sev vēlamā prece no piedāvājumā esošajām. Pēc preces izvēlēšanās to ir jāievieto „iepirkumu
  grozā”. Tad, kad prece ir grozā, jāspiež uz apmaksāšanas ikonu un jāaizpilda lodziņi ar
  reģistrācijai vajadzīgajiem datiem. Kad Pircējs ir ievadījis reģistrācijas datus, viņam jānorāda
  papildus komentāri/kontakti. Pircējs apstiprina piegādes un apmaksāšanas datus un pēc tam
  pasūtījumu. Pircējs par pasūtītajām precēm un/vai pakalpojumiem samaksā uzreiz, apmaksājot
  pirkumu ar bankas karti. Pārdevējs, saņēmis Pircēja pārvesto naudas summu, sāk īstenot preču
  un/vai pakalpojuma pasūtījuma darījumu.
  1.4. Pircēja/Pārdevēja norādītie dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts, personas
  kods u.c.) tiek izmantoti tikai saistību izpildīšanai starp Pircēju un Pārdevēju un viņu interešu
  aizstāvēšanai. Izņemot LR MK likumos par Fiziskas personu datu aizsardzību paredzētos
  gadījumus, šie dati nedrīkst būt atklāti trešajām personām.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs interneta
  veikalā, izveidojot preču grozu, nospiež uz ikonu „Piekrītu noteikumiem”, papildus lodziņā
  aizpilda Pircēja informāciju un spiež „TĀLĀK”. Katrs līgums, kurš tiek slēgts
  starp Pircēju un Pārdevēju tiek saglabāts datu bāzē.
  1.6. Preču un/vai pakalpojumu apraksti, kā arī instrukcijas tiek sniegtas latviešu valodā. Daži
  preču apraksti un/vai instrukcijas tiek tulkoti no preču ražotāja valsts valodas, tādēļ apraksti ne
  vienmēr ir vārds vārdā atbilstoši oriģinālvalodai.
 2. PERSONAS AIZSARDZĪBA:
  2.1. Pircējs var pasūtīt preces interneta veikalā www.gudrariga.lv
  2.2.Pircējam, veicot pasūtījumu, attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas lodziņos
  jānorāda preču pasūtījuma atbilstošai izpildīšanai svarīgus personas datus: vārdu, uzvārdu, preču
  piegādes adresi, tālruņa numuru un e-pastu.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka noteikumu punktā 2.2. minētie viņa personas
  dati interneta veikalā www.gudrariga.lv būtu apstrādāti viņa nopirkto preču un/vai pakalpojumu
  pārdošanai, Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga mērķiem.
  2.4. Pircējs, piekrītot, ka viņa personas dati interneta veikalā būtu apstrādāti preču un/vai
  pakalpojumu pārdošanas mērķim, vienlaicīgi piekrīt , ka informācija, kura ir būtiska preču
  pasūtījuma izpildīšanai, tiktu nosūtīta uz viņa iepriekš norādīto e-pastu vai paziņota pa norādīto
  tālruņa numuru.
  2.5. Pircējam, kurš nevēlas, ka viņa e-pasts vai tālruņa numurs tiktu apstrādāts tiešā mārketinga mērķiem, par to ir jāinformē Pārdevēju, nosūtot ziņojumu no 2.2. punktā norādītā e-pasta uz e-pastu: info@gudrariga.lv.
  2.6. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie personas dati būs apstrādājami tikai preču un pakalpojumu pārdošanai interneta veikalā www.gudragalva.lv, Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga mērķiem (izņemot gadījumus, kad Pircējs pēc 2.5. norādītās kārtības paziņo, ka nevēlas, ka viņa personas dati būtu apstrādājami tiešā mārketinga mērķiem). Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kuri izpilda preču piegādi un citus partnerus, kuri veic ar Pircēja pasūtījuma atbilstošas izpildes saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas dati trešajām personām var tikt atklāti tikai saskaņā ar LR MK izdoto Fizisko personu datu aizsardzības likuma 12. un 13. pantu.
  2.7. Pircējs, kurš vēlas pasūtīt interneta veikalā sniegtos Pārdevēja partneru pakalpojumus, var to izdarīt izsakot piekrišanu, ka viņa atklāti norādītie personas dati būtu nodoti attiecīgajam partnerim pasūtītā pakalpojuma sniegšanas mērķiem.
  2.8. Tiecoties pēc tā, ka Pircējam tiktu sniegti pilnvērtīgi interneta veikala www.gudragalva.lv pakalpojumi, Pārdevējs Pircēja datorā (ierīcē) ieraksta informāciju – sīkfailus. Ierakstīto informāciju Pārdevējs izmanto, lai atpazītu Pircēju kā apmeklētāju, kurš jau iepriekš bija apmeklējis mājas lapu www.gudragalva.lv, saglabātu informāciju par pirkumiem, kuri tika ielikti Pircēja preču grozā, un vāktu mājas lapas apmeklējumu statistiku. Pircējam ir iespēja gan apskatīt, kādu informāciju (sīkfailus) Pārdevējs ieraksta, gan izdzēst daļu vai visu no ierakstītajiem sīkfailiem. Pircējam, protams, ir tiesības nepiekrist, ka viņa datorā (ierīcē) tiktu ierakstīta informācija (sīkfaili), bet tādā gadījumā viņam varētu būt liegtas dažas no attiecīgām interneta veikala www.gudragalva.lv funkcijām. Pircējs, apstiprinot noteikumus, piekrīt, ka viņa datorā (ierīcē) tiks ierakstīta informācija. Šo piekrišanu Pircējs var jebkurā brīdī atcelt, izmainot savus interneta pārlūkprogrammas iestatījumus.

 1. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  3.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un pasūtīt vienalga kuru preci un/vai pakalpojumu no
  piedāvātajām Pārdevēja interneta veikala katalogā.
  3.2. Izmantojot Pārdevēja interneta veikala pakalpojumus, Pircējs vienlaicīgi piekrīt ar šiem
  elektroniskās tirdzniecības noteikumiem un apņemas tos pilnībā ievērot.
  3.3. Iesniedzot preču un/vai pakalpojumu pasūtījumu, un/vai sastādot līgumu
  ar Pārdevēju, Pircējs apņemas sniegt izsmeļošus un patiesus datus. Ja Pircēja dati
  mainās, Pircējs par to apņemas informēt Pārdevēju 24 (divdesmit četru) stundu laikā
  uz Pārdevēja rekvizītos norādīto e-pastu. Ja Pircējs nav savlaicīgi informējis par personīgās
  informācijas datu maiņu, Pārdevējs pasūtījumu izpilda saskaņā ar Pircēja pēdējo sniegto
  informāciju. Šādā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izteikt jebkādas pretenzijas par pasūtījuma
  neatbilstošu izpildi un/vai tā neizpildīšanu. Ja Pircējs nenovērš datu neatbilstību 7 (septiņu)
  kalendāro dienu laikā pēc Pārdevēja nosūtītā brīdinājuma uz Pircēja rekvizītos norādīto e-
  pastu, Pārdevējs par preci un/vai pakalpojumu samaksāto naudas summu neatgriež.
  3.4. Pircējs apliecina savu piekrišanu tam, ka pirms norēķināšanās vai pēc
  tās, Pārdevējs likumīgā veidā drīkst pārbaudīt datus par Pircēja maksātspēju.
  3.5. Pircējs uzņemas atbildību par visām likumīgajām un nelikumīgajām darbībām, ko viņš veic,
  lietojot Pārdevēja interneta veikalu.
  3.6. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces. Ja Pircējs, bez jebkāda svarīga iemesla atsakās
  pieņemt preces, viņš 5 (piecu) kalendāro dienu laikā apņemas segt Pārdevēja samaksātās
  piegādes un atgriešanas izmaksas.
  3.7. Gadījumā, ja Pircējs kavējas ar 3.6. punktā norādīto noteikumu izpildi, ar katru kavējuma
  dienu izmaksu atgriešanas summai tiek pievienoti 0,3 procentu liela soda nauda no kopējās
  kavējuma summas. Novēlotas apmaksas gadījumā, katra Pircēja samaksātā naudas summa, neņemot vērā maksāšanas dokumentā norādītos maksāšanas norādījumus, vispirms sedz uzkrāto soda naudas summu. Nākamā summa tiek ierēķināta kā izmaksu atgriešana.
  3.8. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus personas, reģistrācijas un pasūtījuma datus. Pārdevējs neatbild par šādu trešo personu darbībām, kuri ir izmantojuši Pircēja datus.
  3.9. Pārdevējs neatbild par nekādām trešo personu veiktajām darbībām, ja šādas personas izmantojot Pircēja bankas rekvizītus, veic pasūtījumus un/vai noslēdz līgumus, un/vai norēķinās Pārdevēja interneta veikalā.
  3.10. Gadījumos, kuri uzskatīti 3.8 un 3.9 punktos, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka darbības interneta veikalā veic Pircējs.

 1. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  4.1. Ja reģistrācijas, pasūtījuma veikšanas un/vai līguma noslēgšanas brīdī
  ar Pārdevēju, Pircējs sniedz nepatiesu, neprecīzu, maldinošu vai ne visu pieprasīto informāciju,
  vai arī neievēro citas saistības, kuras paredzētas šajos noteikumos, Pārdevējam ir tiesības
  nekavējoties likvidēt Pircēja pasūtījumu un ierobežot Pircēja tiesības
  izmantot Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus interneta veikalā.
  4.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma, pārtraukt vai slēgt Pircēja pasūtījuma
  reģistrāciju, darbību interneta veikalā vai interneta veikala pakalpojumu izmantošanu, ja ir
  pamats aizdomām, ka Pircējs nodarbojas ar nelegālu darbību vai kā citādi mēģina
  kaitēt Pārdevēja interneta veikala darbam vai stabilai darbībai.
  4.3. Ja, rodoties neparedzētiem apstākļiem, Pārdevējs nevar Pircējam piegādāt Pircēja pasūtīto
  preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt analoģisku un/vai pēc īpašībām līdzīgāko preci.
  Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisko vai pēc īpašībām līdzīgāko preci, tad samaksātā nauda
  atgriežama, Pārdevējam veicot naudas pārskaitīšanu uz Pircēja bankas kontu caur internetbanku.
  Šādā gadījumā preces piegādes un atgriešanas izmaksas piemērojamas Pārdevējam.
  4.4. Gadījumā, ja Pircējs ir parādā, parāda meklēšanai un piedzīšanai Pārdevējam ir tiesības
  izmantot trešo personu palīdzību, kā arī sniegt viņiem informāciju par nemaksāšanu. Šādā
  gadījumā meklēšanas izmaksas piemērojamas Pircējam.
  4.5. Vienlaicīgi Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pēc saviem ieskatiem
  pārtraukt, izpildīt, mainīt šos noteikumus un citus ar šiem noteikumiem saistītus dokumentus, par
  to informējot interneta veikala Pircējus. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no
  paziņošanas dienas, t.i. no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.
 2. PREČU PIEGĀDE
  5.1. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis.
  5.2. Preču piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi ir
  jāpārbauda sūtījuma stāvoklis.
  5.3. Līdzko Pircējs ir parakstījies uz pavadzīmes, tiek uzskatīts, ka sūtījums (prece) ir nodota.
  5.4. Ja Pircējs uz sūtījuma ievēro bojājumus, viņam par to obligāti ir jāatzīmē pavadzīmē, kā arī
  brīvā formā jāuzraksta sūtījuma bojājuma aktu. Ja Pircējs parakstījis pavadzīmi bez piezīmēm,
  tad tiek uzskatīts, ka sūtījums (prece) nodota bez iebildumiem. Atsevišķi nodošanas- saņemšanas
  akti netiek sarakstīti.
  5.5. Ja preces ir noliktavā sūtījums tiek piegādāts 2 – 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma
  apmaksas (no plkst. 9.00 (deviņiem rītā) līdz 16.00 (četriem vakarā)). Ja preces noliktavā nav –
  30 līdz 60 darba dienu laikā (jo mums tās jāpasūta no ražotāja). Par
  to Pārdevējam jāinformē Pircēju uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas.
 3. PREČU GARANTIJA
  6.1. Saskaņā ar LR MK izdotā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 13.-14.,27., un 28.-29 panta
  nosacījumiem, vienlaicīgi ar preces iegādāšanos, Pircējs iegūst tiesības divu gadu laikā no
  pirkuma saņemšanas dienas pieteikt mums pretenzijas par preces neatbilstību līguma
  noteikumiem (sarakstītu brīvā formā vai uz veidlapas).
  6.2. Ja precei ir kādi ražotāja vainas dēļ radušies defekti, garantijas apkalpošanas laikā Pircējam ir tiesības par brīvu saņemt preces apmaiņu, pilnu (pēc 6 mēnešu laikā) vai daļēju (pēc pusgada no preces nopirkšanas) izmaksu segšanu defektu likvidēšanai. Samainītām precēm vai preču atsevišķu preču detaļām garantija ir derīga tikai līdz tam laikam, kad beidzas garantijas apkalpošanas laiks iepriekšējai precei.
  6.3. Pretenziju pieteikšanas brīdī Pircējam ir jāuzrāda darījumu apliecinošu (pirkšanas) dokumentu (stingrās uzskaites pavadzīmi, bankas maksājuma uzdevumu) un Pircēja lūgumu Pārdevējam pieņemt preci garantijas apkalpošanai, kur izsmeļoši aprakstīti konkrētie defekti (sarakstītu brīvā formā, vai uz speciālas veidlapas, kuru pēc Pircēja pieprasījuma jānodrošina pārdevējam).
  6.4. Ja apstiprinās, ka defekts radies ražotāja vainas dēļ, tad visus transporta izdevumus, kas saistīti ar preces apmaiņu vai atgriešanu, sedz Pārdevējs.
  6.5. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem, piemēram, barošanas elementiem ( baterijas, akumulatori), izņemot atsevišķu preču detaļām, par kurām Pircēju attiecīgāgadījumā informēs Pārdevējs.
  6.6. Preču ražotājs precēm var būt piešķīris garāku garantijas apkalpošanas laiku. Tad, kad Pārdevēja nodrošinātais garantijas laiks ir beidzies, Pārdevējs neatbild par ražotāja piedāvātajiem garantijas nosacījumiem un/vai izpildi.
  6.7. Garantija nav spēkā, ja Pircējs pats ir mēģinājis novērst bojājumus, bojājums radies tīšas darbības rezultātā vai dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks u.c.), ja ražojumā iekļūst svešķermenis (putekļi, šķidrums), ja Pircējs precei ir izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus vai rezerves daļas un, ja bojājumi precei radušies piegādes brīdī, par kuriem Pircējs nebija paziņojis uzreiz pēc preces saņemšanas.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN PREČU ATGRIEŠANA
  7.1. Pircējam ir tiesības izmantot LR MK izdotajā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.
  panta pirmajā daļā noteiktās atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no
  preces piegādes brīža, nepaskaidrojot atgriešanas iemeslu (gan gadījumos, kad
  prece Pircējam vienkārši nepatīk, gan kad prece ir bojāta). Par atteikuma tiesību
  izmantošanu Pircējam ir jāpaziņo uz Pārdevēja e-
  pastu: info@gudragalva.lv. Pārdevējam saņemto ziņojumu ir jāapstiprina, tajā norādot arī
  sūtījuma atgriešanas adresi. Ja Pārdevējs 24 stundu laikā vēl nav
  apstiprinājis Pircēja paziņojumu, tad Pircējam jāzvana pa sekojošo tālruni (+371) 27700492.
  7.2. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējam jāņem vērā, ka preci ir jāatgriež par saviem
  līdzekļiem 7 dienu laikā no dienas, kad viņš ir nosūtījis atteikumu. Par atsevišķiem atgriešanas
  maksas gadījumiem Pircējam ir jāzvana uz 7.1. punktā norādīto tālruņa numuru.
  7.3.Atsakoties no pasūtījuma vai līguma, Pārdevējam Pircēja samaksāto naudu par preci
  jāatgriež7 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Ja Pārdevējs kaut kādu iemeslu
  dēļ naudu nevar atgriezt 7 kalendāro dienu laikā, tad viņam, iepriekš paziņojot, to jāatgriež 30
  kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt pirkuma
  un pakalpojuma maksu tikmēr, kamēr Pircējs nav atgriezis preci vai iesniedzis par preces
  nosūtīšanu apliecinošus pierādījumus.
  7.3. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī, Pircējam ir noteikti jāpārliecinās,
  vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai (ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski
  parametri). Pircējam ir tiesības attiekties no preces uzreiz (preces piegādes brīdī), ja viņš ir
  konstatējis piegādes laikā radušos defektus (skrāpējumus, plīsumus u.c.).
  7.4. Atteikuma tiesību izmantošanas un preču atgriešanas gadījumā, Pircējam ir jāņem vērā, ka
  preci viņš drīkst pārbaudīt, bet nedrīkst to lietot, preci jāatgriež nesabojātā, nesasmērētā oriģināliepakojumā, atgrieztajai precei ir jābūt pilnā komplektā, un par pilnu preces sakomplektēšanu un iepakošanu atbild Pircējs.
  7.8. Ja Pircējs preci ir sabojājis, būtiski izmainījis tās izskatu vai nav ievērojis šo noteikumu 7.4. punkta nosacījumus, tad viņam nav tiesības atteikties no pasūtījuma vai līguma. Iepakojuma izskata izmaiņas, no kurām nevar izvairīties, lai apskatītu un pārbaudītu preci, netiek vērtētas kā būtiskas preces izskata izmaiņas.

 1. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
  8.1. Visi līgumi starp Pircēju un Pārdevēju ir spēkā līdz pilnīgam saistību izpildījumam.
  8.2. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt veco noteikumu rediģēšanai, daļējai papildināšanai vai
  izmaiņām, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties ar nosacījumu, ka viņš zaudē tiesības izmantot
  interneta veikala pakalpojumus.
  8.3. Ja pēc noteikumu izmainīšanas, Pircējs arī turpmāk izmanto interneta veikala piedāvātos
  pakalpojumus, tad tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt jaunajiem noteikumiem – veco noteikumu
  izmaiņām vai papildinājumiem.
  8.4. Visas nesaskaņas, kuras radušās dēļ šiem noteikumiem vai tajos noteiktajām saistībām, tiek
  risinātas sarunu ceļā, un, ja tādejādi risinājumus panākt neizdodas, tad – tiesas ceļā.
 2. Pārdevēja rekvizīti
  Interneta veikals: www.gudragalva.lv
  Uzņēmums: SIA „Gudra Galva”
  PVN Maksātāja reģ. Nr.: LV48503017164
  Juridiskā adrese: Tūristu iela 1, Saldus, Saldus nov., LV-3801, Latvija
  Banka: AS ,,SWEDBANK“
  Kods (SWIFT): HABALV22
  Konta Nr.: LV09HABA0551029617059
  E-pasts: info@gudragalva.lv
  Mob.tel.: (+371) 27700492, (+371) 20010770